Posts

Showing posts from February 21, 2010

The Triple Filter Test

Image
Assalammualaikum WBT…The Triple Filter TestRasul Allah (sal Allahu alaihi wa sallam) said: “Keep away from ill-thinking/suspicions because ill-thinking is the greatest falsehood.” [Sahih Bukhari]

During the Abbasid period one of the scholars in Baghdad was greeted by an acquaintance who said, "Do you know what I just heard about your friend?"

Scholar: "Hold on a minute, before telling me anything I'd like you to pass a little test. It's called the Triple Filter Test."

The Man: "Triple Filter Test?"

Scholar: "That's right, before you talk to me about my friend it might be a good idea to take a moment and filter what you're going to say. That's why I call it the triple filter test. The first filter is Truth. Have you made absolutely sure that what you are about to tell me is true?"

The Man: "No, actually I just heard about it and ..."

Scholar: "All right, so you don't really know if it's true or no…

Solat Berjemaah

Image
Assalammualaikum WBT… Solat BerjemaahDiriwayatkan daripada 'Abdullah bin 'Abbas r.anhuma bahawa beliau telah ditanya mengenai seorang yang berpuasa sepanjang hari dan beribadat sepanjang malam tetapi tidak mengerjakan solat berjemaah dan solat Jumaat. Beliau menjawab, " Dia ialah penghuni neraka." (Hadith riwayat Imam Tirmizi)KeteranganWalaupun dia akan diazab untuk beberapa masa yang tertentu kemudian akan dikeluarkan daripada neraka disebabkan dia adalah seorang Islam tetapi kita tidak mengetahui berapa lama dia terpaksa berada di neraka. Para sufi yang jahil lebih memberikan penekanan kepada wirid, zikir dan solat-solat sunat tetapi tidak menghiraukan solat berjemaah. Mereka menganggap semua amalan yang dilakukan oleh mereka itulah kesolehan sedangkan kesempurnaan kesolehan yang sebenar ialah dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam sebuah hadith bahawa Allah SWT mengutuk 3 jenis manusia. Pertama, seorang imam yang tidak disukai oleh m…

Keutamaan Belajar

Image
Assalammualaikum WBT..Keutamaan BelajarRasulullah SAW bersabda;“Mencari ilmu pengetahuan adalah wajib ke atas setiap orang muslim” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Barr)Abu Darda’ berkata;“Jika saya belajar sesuatu masalah, maka perkara itu adalah lebih saya sukai daripada bangun solat malam. Guru dan pelajar berkongsi untuk memperoleh kebaikan, sedangkan orang-orang yang selain kedua golongan itu semuanya kosong, tiada kebaikan sama sekali”Imam Syafie berkata; “Mencari ilmu itu lebih utama daripada mengerjakan amalan sunat”Fatah Al-Maushili rahimahullah berkata; “Bukankan seseorang yang sakit itu apabila tidak makan dan minum dan tidak mengambil ubat, akhirnya akan mati. Kawan-kawannya menjawab: ” Ya benar !” Dia berkata lagi: Demikian pula hati, apabila ia tidak menerima hikmat dan ilmu selama tiga hari, pasti ia akan mati”Petikan: Intipati Ihya’ Ulumuddin , Pengajaran Bagi Orang-orang Mukmin, Imam Al-Ghazali, Al-Syeikh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-DimasqiKAM